Een kelo stammen opgietsauna voor De Waterlelie

Een Kelo stammensauna als opgietsauna voor de Waterlelie in Zevenhuizen.

Hier heeft WellnessProfs naast de engineeringswerkzaamheden als projectleider de stammenbouw uitbesteed. Omdat de stammen allemaal in Letland of Rusland worden voorbereid en de hut van stammen daar al volledig in elkaar is gezet kan het voordeliger zijn om dat bouwteam in te vliegen en het in Nederland weer te laten opbouwen. Daar ligt de expertice,

>>Terug naar het overzicht>>